ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Οι εφαρμογές Laser μεγάλης ισχύος και ο Βελονισμός επιλύουν σοβαρά προβλήματα στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, κυρίως της σπονδυλικής στήλης και, σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες τεχνικές, δίνουν λύση σε χρόνια προβλήματα των ορθοπαιδικών προβλημάτων.


Θεόδωρος Μαντζίλας, DRX 9000, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ιατρείο Βέροιας: Μητροπόλεως 48, Βέροια,
Τηλ./Fax: 23313 06708, Ιατρείο Αλεξάνδρειας: Βετσοπούλου 65, Αλεξάνδρεια, Τηλ./Fax: 23330 27917,
Επείγοντα: 6945 295501 – E-mail: t.mantzilas@gmail.com | info@drx9000-veria.gr